Uw casemanager

Uw casemanager neemt de regie in het verzuimproces. Dit houdt in dat uw casemanager:

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

De casemanager regisseert een zo optimaal mogelijk proces vanuit het belang van de werkgever en werknemer.

Simone Appeldoorn is uw casemanager

Na een universitaire studie Beleid- en Organisatiewetenschappen, startte Simone haar loopbaan als HR-adviseur binnen het familiebedrijf. Hier was zij verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, waaronder verzuimbeleid en casemanagement. In 2014 behaalde Simone de gecertificeerde HBO-opleiding Casemanager Verzuim.

In maart 2014 is Simone gestart met Keesmanagement. Het ondernemerschap is haar met de paplepel ingegoten door haar vader, directeur van het familiebedrijf, en haar moeder, aan het roer van het gezin met 4 kinderen. Haar zakelijke gedrevenheid en haar interesse in het gedrag van mensen maken Simone een professionele casemanager met begrip voor persoonlijke situaties en oog voor de financiële aspecten van verzuim.

Over Keesmanagement

Keesmanagement begeleidt MKB-bedrijven bij verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers, met nadruk op de volgende aspecten:

PERSOONLIJK
ONAFHANKELIJK ADVIES
CONTROLE & REGIE
RAPPORTAGE

Keesmanagement begeleidt MKB-bedrijven bij verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid van medewerkers met als doel de schadelast te beperken en een vlotte terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces of instroom in de WIA te bewerkstelligen.

De werkgever die een zieke medewerker laat instromen in het sociale vangnet, krijgt de rekening gepresenteerd van het UWV. Een wirwar van regels en wetten maakt dat het voor veel ondernemers lastig en tijdrovend is om aan deze verplichtingen te voldoen.

Keesmanagement biedt de helpende hand. Met actuele kennis van de Wet Verbetering Poortwachter, de Modernisering Ziektewet en de Sociale Zekerheidswetgeving is Keesmanagement procesbegeleider bij verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Het nemen van de regie in het complexe speelveld met vele actoren (denk aan de arbodienst, de bedrijfsarts, verzekeringsartsen, UWV en niet te vergeten de zieke medewerker) is voor Keesmanagement het belangrijkste uitgangspunt.

Expertise

De casemanager focust op de volgende aandachtsgebieden om u zo compleet en breed mogelijk te ondersteunen.

Advies aan werkgever en werknemer
Persoonlijke en doelmatige gespreksvoering
Regie op verzuimdossier:
· Controle van de voortgang
· Registratie & rapportage
Bewaking van de wettelijke kaders rondom verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid
Inzicht in de financiële consequenties van arbeidsongeschiktheid en verzuim, zowel voor werkgever als werknemer
Verzuimtraining voor leidinggevenden

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen?

Bij casemanagement ligt de focus op het voeren van de regie bij verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. In dit speelveld zijn vele partijen aanwezig die hun expertise toevoegen aan het proces. De casemanager treedt niet op als arts, arbeidsdeskundige of jurist, maar is procesbewaker over deze specialisten.

Om de regie te kunnen voeren bij trajecten rondom verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid, is kennis en kunde van een aantal aspecten essentieel:

ORGANISATIE
Welke afspraken zijn er op organisatieniveau gemaakt op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid? Hoe is het verzuimbeleid vormgegeven en op welke wijze vindt de uitvoering daarvan plaats?
BETROKKEN
Keesmanagement kent de uitgangspositie en belangen van betrokkenen in het speelveld. Samenwerking met en tussen de diverse partijen is van uiterst belang om de schadelastbeperking te realiseren.
FINANCIËN
Verzuim kost geld. Keesmanagement stuurt op schadelastbeperking voor de werkgever door middel van:
  • het inzetten van de juiste interventies;
  • het controleren van de juiste hoogte van de loondoorbetaling;
  • het beperken van het risico op een UWV-sanctie of -boete; het signaleren en inzetten van publieke en/of private voorzieningen;
  • het signaleren en inzetten van co-financieringen door verzekeraars;
  • het toetsen van UWV-beschikkingen op juistheid.
DE WETGEVING
Kennis en toepassing van de huidige, snel wijzigende wetgeving op het gebied van verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid is een absolute must in het vak van casemanagement.
SAMENWERKING
Het managen van verzuim binnen organisaties is een specifieke tak van HR. De focus ligt daarbij met name op het voorkomen van verzuim en verzuimreductie middels het inzetten van preventief beleid. Keesmanagement werkt samen met B-talented HRM adviesburo voor het opstellen van maatwerk verzuimbeleid. Klik hier voor meer info over de dienstverlening van B-talented.

Nieuws

Actuele kennis over onder andere diverse regel- en wetgeving delen wij graag met u!

AX Social Stream: There is no feed data to display!

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek

Keesmanagement begeleidt MKB-bedrijven bij verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.